ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นคง การศึกษาเป็นเลิศสู่สากล คนในชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสุขแบบไทย  ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม