ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22 เม.ย. 2565
2คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน19 เม.ย. 2565
3การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 11 เม.ย. 2565
4การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 11 เม.ย. 2565
5การขึ้นทะเบียนผู้พิการ11 เม.ย. 2565
6คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง10 ก.พ. 2565
7คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น8 มิ.ย. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ1 ก.พ. 2564
9คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ1 ก.พ. 2564
10แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1 ก.พ. 2564
11คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน2 ต.ค. 2563
12ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการฯ2 ต.ค. 2563
13ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมฯ2 ต.ค. 2563
14ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมฯ2 ต.ค. 2563
15ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง นโยบายการสร้างความพึงพอใจฯ2 ต.ค. 2563
16ข้อบังคับ อบต.หนองโน ว่าด้วย จรรยาข้าราชการฯ2 ต.ค. 2563
17ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ2 ต.ค. 2563
18ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต2 ต.ค. 2563
19ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ2 ต.ค. 2563
20ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ2 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|