ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมคู่มือฯ30 พ.ย. 2564
2หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน3 พ.ย. 2564
3ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ส.ถ./ผ.ถ.4/4)22 ต.ค. 2564
4ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน(ส.ถ./ผ.ถ.4/5)22 ต.ค. 2564
5ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256422 ต.ค. 2564
6ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน (เพิ่มเติม)14 ต.ค. 2564
7ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 8 ต.ค. 2564
8 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน6 ต.ค. 2564
9ใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน6 ต.ค. 2564
10ใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน6 ต.ค. 2564

1