ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 25664 เม.ย. 2566
2ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่นฯ ประจำปี 25667 ต.ค. 2565
3ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 25667 ต.ค. 2565
4ข้อบังคับ อบต.หนองโน ว่าด้วย จรรยาข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 25666 ต.ค. 2565
5ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการฯประจำปีงบประมาณ 25666 ต.ค. 2565
6ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง6 ต.ค. 2565
7ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 25666 ต.ค. 2565
8ประกาศ อบต.หนองโน เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการฯประจำปีงบประมาณ 256520 ม.ค. 2565
9ข้อบังคับ อบต.หนองโน ว่าด้วย จรรยาข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 256520 ม.ค. 2565
10การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ม.ค. 2565
11คู่มือการบริหารงานบุคคล1 ก.พ. 2564
12รายงานการดำเนินนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 ม.ค. 2564
13แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)7 ม.ค. 2564

1