ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

นางกาญจนาภรณ์ อาลัยกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกมลพรรณ ศรีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวกุลภาญา ธรรมวิเศษ
นิติกร ปฏิบัติการ


นางสาวนงนุช พิรอด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายโกสินทร์ สุเพ็งคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นายถิรพัฒน์ พรมศร
เจ้าพนักงานธุรการ (ลปจ)


นางสาวสุพรรณี อุดขาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจิราวรรณ ตันลา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรัชนก ขันตี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวอธิฤดี จินดาเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ว่าง -
แม่ครัว


-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นางสาวกัญญารัตน์ ณวุฒิ
คนงานทั่วไป


นายชัยฤทธิ์ ตันลา
พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)


นายฆนาการ คำมูล
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง


นายพีระพงษ์ ทิพหา
พนักงานขับรถยนต์


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์


นายศรัญญู มณีศิริ
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)


-ว่าง-
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา(ท)


นางสาวขันทอง บุสษา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุวัฒน์ นิยบุตร
คนงานประจำรถขยะ


นายสำรอง มณีศิริ
คนงานประจำรถขยะ


นายจำเนียร กุลชร
คนงานประจำรถขยะ


นางโสภา สุวรรณพัฒน์
คนงานประจำรถขยะ


นายพิศาล อรุณบล
คนงานประจำรถขยะ