ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

1
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
04 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทางออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ
- กดลิ้งค์ https://bit.ly/LPAsurvey66
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน 

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด อบต.หนองโน

17 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ. ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
05 กรกฎาคม 2566

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
15 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งปัญหาผ่าน LINE  @TraffyFondue,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

Traffy Fondue ช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่าน App Line @TraffyFondue เพียงแสกน QR Code
หรือกดลิ้งค์นี้ https://landing.traffy.in.th?key=OUAZFCLl
เพื่อส่งเรื่องร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

****************************************

การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้

1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน
(ดูวิธีการใช้งานได้ที่ลิ้งค์นี้ https://youtu.be/8zZxJSZ7Cdo )
- สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ
- พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด*
- กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป”
- กดเลือกประเภทปัญหา
- กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่

2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue
(ดูวิธีการใช้งานได้ที่ลิ้งค์นี้ https://youtu.be/9ffqdcOgv6M )
- เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือ
- สแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://landing.traffy.in.th?key=OUAZFCLl
- พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
- ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
- เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา
- การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน
- พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง
- กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
- กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน

เผยแพร่โดย : ศดธ.อบต.หนองโน

07 มิถุนายน 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่่่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล๊อค),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
01 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ พิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                   เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-727646   หรือช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารตำบลหนองโน

01 มิถุนายน 2566

รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โฉมใหม่ บริหารจัดการ ปัญหาภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว...
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โฉมใหม่ บริหารจัดการ
ปัญหาภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
Traffy Fondue ช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่าน App Line @TraffyFondue เพียงแสกน QR Code
หรือกดลิ้งค์นี้ https://landing.traffy.in.th?key=OUAZFCLl
เพื่อส่งเรื่องร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 

เผยแพร่โดย : ศดธ.อบต.หนองโน

01 พฤษภาคม 2566

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

เผยแพร่โดย : กองคลัง

29 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ การกระทำผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

เผยแพร่โดย : ศดธ.อบต.หนองโน

07 มีนาคม 2566

การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอกคลอง บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ (ทั้งสองฝั่ง),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
๗ มี.ค.๒๕๖๖
ร.ท.ศรีวิชัย ทานะมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เพื่อมาดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอกคลอง บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ (ทั้งสองฝั่ง)
โดยได้มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. นายปรีชา การิยะ รองนายก อบต.หนองโน ดำเนินงานด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
๒. ร.ต.ณรงค์ชัย บุญสนธิ รองนายก อบต.หนองโน ดำเนินงานด้านการตรวจสอบและกำกับดูแล ด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
๓. สมาชิก อบต.หนองโน แต่ละหมู่ ดำเนินงานด้านการตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
07 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานขยายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ถึง หมู่ที่ ๑๑,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖
ร.ท.ศรีวิชัย ทานะมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายชาติชาย ปัตตวงษ์ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานขยายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ถึง หมู่ที่ ๑๑
23 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาร่อง ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ - 30 เม.ย. 66
เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ต.ค. 66


ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาร่อง ในวัน เวลาราชการ

10 กุมภาพันธ์ 2566

การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสระบุรี,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,nongno.go.th
ขอเชิญพรรคการเมืองและประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี
#เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสระบุรี
โดยสามารถจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เลขที่ 437/11 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
09 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (130 รายการ)