ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-424646,084-4521026, สายตรง นายก 084-4521027,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
529
เดือนที่แล้ว
654
ปีนี้
1,491
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,491
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นคง การศึกษาเป็นเลิศสู่สากล คนในชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสุขแบบไทย  ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม