ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-424646,084-4521026, สายตรง นายก 084-4521027,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
529
เดือนที่แล้ว
654
ปีนี้
1,491
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,491
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มี.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255212 มี.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255312 มี.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255912 มี.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256312 มี.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254712 มี.ค. 2564
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 12 มี.ค. 2564
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 12 มี.ค. 2564
9รวมกฏหมายและระเบียบช่วยเหลือประชาชน12 มี.ค. 2564
10พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 25101 ก.พ. 2564
11ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น1 ก.พ. 2564
12พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 ก.พ. 2564

1