ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-424646,084-4521026, สายตรง นายก 084-4521027,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
529
เดือนที่แล้ว
654
ปีนี้
1,491
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,491
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม5 มี.ค. 2562
2มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 มี.ค. 2562
3มาตรการและแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต5 มี.ค. 2562
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ5 มี.ค. 2562
5มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน5 มี.ค. 2562
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 มี.ค. 2562
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ5 มี.ค. 2562

1