ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,113
เดือนที่แล้ว
1,702
ปีนี้
9,973
ปีที่แล้ว
14,654
ทั้งหมด
24,627
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 เม.ย. 2565
2มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ5 มี.ค. 2562
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 มี.ค. 2562
4มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน5 มี.ค. 2562
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ5 มี.ค. 2562
6มาตรการและแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต5 มี.ค. 2562
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 มี.ค. 2562
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม5 มี.ค. 2562

1