ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,113
เดือนที่แล้ว
1,702
ปีนี้
9,973
ปีที่แล้ว
14,654
ทั้งหมด
24,627
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

นางกมลพรรณ ศรีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางกมลพรรณ ศรีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวกุลภาญา ธรรมวิเศษ
นิติกร ปฏิบัติการ


นางสาวเพ็ญนภา หินเจริญ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายโกสินทร์ สุเพ็งคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นายถิรพัฒน์ พรมศร
เจ้าพนักงานธุรการ (ลปจ)


นางสาวสุพรรณี อุดขาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจิราวรรณ ตันลา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอธิฤดี จินดาเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


- ว่าง -
แม่ครัว


-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นางสาวกัญญารัตน์ ณวุฒิ
คนงานทั่วไป


นายชัยฤทธิ์ ตันลา
พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)


นายฆนาการ คำมูล
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์


นายศรัญญู มณีศิริ
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)


-ว่าง-
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา(ท)


นางสาวขันทอง บุสษา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุวัฒน์ นิยบุตร
คนงานประจำรถขยะ


นายสำรอง มณีศิริ
คนงานประจำรถขยะ


นายจำเนียร กุลชร
คนงานประจำรถขยะ


นางโสภา สุวรรณพัฒน์
คนงานประจำรถขยะ


-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ