ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-424646,084-4521026, สายตรง นายก 084-4521027,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
395
เดือนที่แล้ว
654
ปีนี้
1,357
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,357
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

นางกมลพรรณ ศรีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางกมลพรรณ ศรีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวกุลภาญา ธรรมวิเศษ
นิติกร ปฏิบัติการ


นางกรองแก้ว ผาเงิน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวเพ็ญนภา หินเจริญ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาวอรนุช ขีดดี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายถิรพัฒน์ พรมศร
เจ้าพนักงานธุรการ (ลปจ)


นางสาวสุพรรณี อุดขาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอธิฤดี จินดาเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฐิติกานต์ แก้วมุกดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ รื่นอายุ
ผู้ดูแลเด็ก


- ว่าง -
แม่ครัว


นางสาวณัชชา คำตุ้ยเครือ
คนงานทั่วไป


นางสาวกัญญารัตน์ ณวุฒิ
คนงานทั่วไป


นายชัยฤทธิ์ ตันลา
พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)


นายฆนาการ คำมูล
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์


นายศรัญญู มณีศิริ
พนักงานขับรถขยะ


นายจรัญ รางแดง
พนักงานขับรถขยะ


นางสาวขันทอง บุสษา
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจิราวรรณ ตันลา
คนงานประจำรถขยะ


นายจำเนียร กุลชร
คนงานประจำรถขยะ


นางโสภา สุวรรณพัฒน์
คนงานประจำรถขยะ


นายสุวัฒน์ นิยบุตร
คนงานประจำรถขยะ


นายสำรอง มณีศิริ
คนงานประจำรถขยะ