ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
52
เดือนที่แล้ว
2,269
ปีนี้
13,576
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
51,795
ไอพี ของคุณ
3.230.152.133

E-service-:- รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โฉมใหม่ บริหารจัดการ ปัญหาภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 
-:- รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ การกระทำผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ 
-:- การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอกคลอง บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๔ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ (ทั้งสองฝั่ง) 
-:- ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานขยายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ถึง หมู่ที่ ๑๑ 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประจำปีการศึกษา 2566 
-:- การเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสระบุรี 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน 
-:- ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

กิจกรรมเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กิจกรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เรียงหินยาแนวรอบบึงหนองโน พร้อมการ์ดเรล หมู่ ๖ ตำบลหนองโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ 3 ตำบลหนองโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10-11 ตำบลหนองโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยหลังโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หมู่ 6 ตำบลหนองโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานจำหน่ายสินค้า ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ 3 ตำบลหนองโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ 4 บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ 6 บ้านหนองโนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาร่อง หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแถว หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วย หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่ดอนคา หมู่ที่ 11 

วัดหนองโนเหนือ
วัดนาร่อง
วัดหนองโนใต้
ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ ที่หนองโน
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสระบุรีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ