ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี โทร 036-727646,084-4521026, สายตรง นายก 084-3591027 ,สายตรง ปลัด 084-4521028 , Line ID : nongnosaburi

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 ศูนย์ดำรงธรรม อบต

มุมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/01/2564
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
2,375
เดือนที่แล้ว
2,949
ปีนี้
24,136
ปีที่แล้ว
23,565
ทั้งหมด
62,355
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ ที่หนองโน

     ชาวไท – ยวนสระบุรี เรียกตนเองว่า “คนยวน” ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนและตั้งรกรากอยู่ที่สระบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2347 ตั้งบ้านเรือนอยู่เขตอำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองสระบุรี โดยการอพยพโยกย้ายชาวไท – ยวน ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือยุคนี้เรียกว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ถึงแม้เวลาจะผ่านไป 200 กว่าปีแล้ว ชาวไท – ยวนก็ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไท – ยวนสืบทอดกันมา เช่นเดียวกับชาวไท – ยวนหนองโนที่ได้สืบทอดประเพณีการนำข้าวเหนียวจากการทำนามาเผาข้าวหลามและนำไปใส่บาตรพระสงฆ์ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและอุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่โพสพ ให้ช่วยคุ้มครองดูแลรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนและตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ได้ร่วมกับชาวไท – ยวนหนองโน สืบสานประเพณี ตักบาตรข้าวหลามให้คงอยู่และเผยแพร่วัฒนธรรมตามประเพณีอันดีงามให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ ที่หนองโน เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวชุมชนไท – ยวนหนองโนอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป และเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไท – ยวนหนองโน ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนจากการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมต่าง ๆ


 
06 กุมภาพันธ์ 2564